DentalBulut Üyelik ve Hizmet Sözleşmesi 1. Taraflar
 1. Konusu

 1. Sorumluluklar

4. Fikri Mülkiyet Hakları

5. Sorumlulukların Sınırlandırılması

 1. Süre
 1. Ücret
 1. Askıya Alma
 1. Fesih

getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmenin 11. maddesinde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, DentalBulut hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir.

10. Muhtelif Hükümler

 1. İletişim ve Adres Bilgileri
 1. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
 1. 13. Yürürlük
 1. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
  • İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.